CENÍKY                                                       ZIMNÍ SLUŽBA

Domů
Rozdělení komunikací
 

 

 


 

 Označením „Zimní služba“ rozumíme udržování sjízdnosti motoristických komunikací a schůdnosti nemotoristických komunikací (čili chodníků) v zimním období od listopadu do března následujícího roku.
   V tomto období je v podniku zřízen nepřetržitý dispečink. Dispečer zařizuje výjezd mechanizmů a pracovníků ručního úklidu na základě žádosti zákazníka nebo na základě vlastního rozhodnutí dle aktuální meteorologické situace.   

 V případě dlouhodobé objednávky zimní údržby, mají sypače s pluhy a pracovníci ručního úklidu, nařízenou pracovní pohotovost a vyjíždějí z provozovny nejpozději do 30 minut od vyhlášení zásahu (v praxi však vyjíždíme do 15 minut od vyhlášení zásahu).  


Pro ostatní zákazníky (například areály podniků, čerpací stanice, parkoviště u hypermarketů, chodníky a další nemotoristické komunikace) platí limity výjezdu a způsob vyhlášení zásahu dle uzavřené smlouvy o dílo. Takovou smlouvu uzavíráme na základě jednání se zákazníkem a po obhlídce uklízených ploch, dle jeho podmínek a finančních možností.

  Zimní údržba motoristických komunikací

 Posyp vozovek je prováděn ve většině případů vlhčenou solí, posypy vozovek, které nesmí být ošetřovány chemicky, zajišťujeme určenými inertními materiály (drť, případně písek).
Pro posyp používáme nejmodernější, elektronicky řízené sypače se zpětnou vazbou (SCHMIDT STRATOS, PIETSCH STE 5R, SCHMIDT AB 2018 FH).


 

Pluhování je prováděno segmentovými pluhy (BEILHACK, SCHMIDT) o šířce 3 metrů. Pro více informací klikni zde...

 Jedná se o nejmodernější stroje v současné době, které zajišťují, že posypy jsou šetrné k životnímu prostředí, sůl rychleji reaguje a je zvýšena její přilnavost k vozovce. Tyto stroje řízené počítačem se zpětnou vazbou zcela eliminují možnost chybného dávkování a jsou proto používány s úspěchem například v Německu při údržbě chráněných krajinných horských oblastí namísto inertních posypů, aniž by došlo k ekologickým škodám na okolní vegetaci.

 Co je posyp vlhčenou solí?  

Krystalická sůl je před dopadem na rozmetadlo vlhčena 25% roztokem NaCl. Tato solanka krystalickou sůl zvlhčí a tím je zajištěna lepší přilnavost k vozovce (sůl neodlétá po dopadu na zem do stran, ale „přilepí“ se k povrchu). Kromě toho sůl rychleji reaguje, snadněji se rozpouští. 

Tento způsob lze použít i pro tzv. preventivní posyp (to je posyp, který se provádí ještě před očekávaným spadem sněhu či vznikem námrazy - na základě meteorologické předpovědi).  Posyp je řízen počítačem, v rozsahu 10-40 g/m2 dle stavu vozovky a zvolené technologie (preventivní posyp 10 g/m2, vlastní likvidační posyp 20-40 g/m2).

Posyp vozovky suchou solí

Posyp vozovky vlhčenou solí

 Co je zpětná vazba?

 Všechny naše sypače jsou vybaveny technologií zpětné vazby, což znamená, že jednotlivá čidla podávají počítači zprávu o tom, zda obsluhou nastavené parametry posypu odpovídají skutečnosti, čili zda sypač vykonává skutečně svou práci tak, jak má (sypač kontroluje sám sebe).

Co je segmentový pluh?

Je to pluh se 3 - 4 na sobě nezávislými segmenty, které lépe kopírují nerovnosti vozovky a při větší nerovnosti (kanál, výmol, atd.) segment odskočí a tím šetří vozovku i celý mechanizmus. Po odskočení se segment vrací zpět na své místo. Šířka všech našich pluhů je 3 metry. Břity pluhu jsou ze speciální umělé hmoty (vulkolan).

 
 Zimní údržba nemotoristických komunikací a úzkých vozovek

Zimní údržba nemotoristických komunikací a úzkých vozovek (na kterých nelze použít velkou mechanizaci) je prováděna  pomocí malých nákladních vozidel AVIA, MULTICAR a Magma, které jsou osazeny pluhy BEILHACK  PV 1-20, BEILHACK PKN 172 B nebo zametacími válci BEILHACK SZ 1600 Z a sypači SYKO 2 a BEILHACK BBS 1000 E, případně sypači KOBIT

 

(posyp inertními materiály či krystalickou solí.

Sypače BEILHACK BBS 1000 E  je možno na přání zákazníka dovybavit na verzi posypu vlhčenou solí.

 Kromě strojní údržby je zimní služba na nemotoristických komunikacích prováděna pracovníky ručního úklidu komunikací (tj. odstraňování sněhu, škrábání ledu, ruční posyp).

 Posyp chodníků v hlavním městě Praze se smí provádět pouze určenými inertními materiály.

Máte zájem o zajištění zimní služby naším podnikem?

 Co byste měli vědět před jednáním s námi?

 • jaká je rozloha uklízených ploch?

 • chcete svěřit vyhlášení zásahu našemu podniku nebo si budete  
     volat?

 • jaký požadujete limit výjezdu

  • ihned po vyhlášení (tj. trvalá pracovní pohotovost posádky)

  • delší limit  (tj. domácí pohotovost posádky)

 • jakým materiálem chcete sypat?

 • kam chcete dávat odklizený sníh, případně zda ho chcete naložit   a odvézt?

Spojte se s námi (viz KONTAKTY) a sjednejte si s námi nezávaznou schůzku!

 

 Copyright © 2005 Martin Javůrek - EKO - PATROL
Papírenská 12, Praha 6, 160 00. Tel: 233 320 311, E-mail: