CENÍKY                                                          Politika kvality

Domů
Nahoru
 

 

 


 


 

     POLITIKA KVALITY

  

    Politika kvality podniku vychází z celkové filozofie podniku. Nejedná se o dílčí zlepšení některých oddělených činností nebo procesů, ale kompletně provázaný, dlouhodobě funkční a kvalitativně orientovaný systém rozvoje podniku prostřednictvím cílů kvality a v souladu s ostatními záměry podniku v oblasti sociální, ekonomické a technické.

 

     Respekt k zákazníkovi a k jeho požadavkům je hlavním vůdčím motivem při řízení podniku a je vyjádřen v tomto „desateru kvality“. 

  1.  Zvyšování kvality je základním předpokladem pro růst konkurenceschopnosti a prosperity našeho podniku.

  2. Spokojený zákazník je nejlepším důkazem o kvalitě našich služeb a dodávek.

  3. Trvalé prosperity podniku nelze dosáhnout bez kvalifikovaných a zainteresovaných zaměstnanců, kteří se ztotožňují s filozofií podniku.

  4. Usilujeme o to, aby naši zákazníci kvalitu našich služeb a dodávek považovali za samozřejmou a spojovali ji z názvem našeho podniku.

  5. Nástrojem ke zvýšení a zabezpečení růstu kvality je odpovědnost a zlepšování systému managementu kvality a jeho postupné rozšiřování o další, dosud nezavedené normy.

  6. Výkon práce je nutno chápat jako trvalý výcvik k dokonalosti.

  7. Zlepšování kvality je trvalý, nikdy nekončící proces.

  8. Nesmí být přijata zakázka, která by mohla poškodit prestiž podniku.

  9. Nespokojený zaměstnanec nemůže odevzdat kvalitní práci. 

  10. Využíváme nejnovější stroje, postupy, technické a vědecké poznatky.