CENÍKY                                                          O PODNIKU

Domů
Historie podniku
Povinné údaje
Certifikáty ISO
Politika BOZP
Politika EMS
Politika kvality
 

 

 


 


Martin Javůrek - EKO-PATROL  

Podnik byl založen Martinem Javůrkem roku 1991. Poskytuje hlavně komplexní služby komunálního charakteru pro hlavní město Praha, obce, správy silnic i jednotlivé podniky, ale i pro soukromý sektor.

Jedná se hlavně o čištění a zimní údržbu motoristických i nemotoristických komunikací, komplexní úklidy komunikací včetně dopravního značení (tzv. KÚK, dříve „Blokové čištění komunikací“),  likvidaci černých skládek, údržbu komunikační a veřejné zeleně, seřezávání krajnic, seřezávání jízdních profilů vozovek a další podobné práce).

 Je zaměřen i na pomoc Vám, kteří potřebujete likvidovat své stavební či živnostenské odpady pomocí kontejnerových vozů.

 Našimi významnými zákazníky jsou i úřady jednotlivých městských částí nebo obcí.

 Naše technika, kterou používáme, je vždy na špičkové úrovni. Je velmi pečlivě vybírána na našich i světových veletrzích, kde je pro nás hlavním měřítkem výkonnost a spolehlivost.

 Všechny naše stroje jsou spojeny pomocí vysílaček, proto jsme připraveni i na neočekávané situace a rychlé přesuny.

 Náš podnik je držitelem certifikátu systému  jakosti dle normy
ČSN EN ISO 9001, 14001 a 18001.
Tento systém evropských norem nás vede k neustálému zlepšování jakosti a uspokojování zákazníků i jiných zainteresovaných stran tak, aby kvalita našich služeb splnila jejich očekávání a požadavky.       

Cenové kalkulace u všech námi prováděných prací jsou pravidelně vyhodnocovány tak, aby byly pro zákazníky přijatelné i při použití kvalitní, spolehlivé, ale finančně náročné techniky.

Na práce většího rozsahu můžeme poskytnout slevy, u prací složitějšího charakteru provádíme zdarma obhlídku, na jejímž základě vypracujeme cenovou nabídku pro konkrétního zákazníka.

 Ekologii máme obsaženu již v obchodním názvu podniku. Proto jsou naše stroje pro údržbu zeleně vybaveny oleji, které neškodí životnímu prostředí, naše sypače nepoužívají stacionární motory a používají ekologicky šetrný systém posypů vlhčenou solí s přesným dávkováním, které řídí počítač.

 Všechny námi odvezené odpady budou uloženy či zpracovány tak, abychom vyhověli všem náročným podmínkám, které na nás klade zákon o odpadech.

  

 Copyright © 2005 Martin Javůrek - EKO - PATROL
Papírenská 12, Praha 6, 160 00. Tel: 233 320 311, E-mail: